Меню

График приема граждан руководящим составом ОМВД России по городскому округу Чехов на август 2019 года

30 июля 2019 в 13:00 Просмотров: 2
<table> <tbody> <tr style="height: 79px;"> <td style="height: 79px;"> <p>Должность</p> </td> <td style="height: 79px;"> <p>Фамилия, Имя, Отчество</p> </td> <td style="height: 79px;"> <p>Дата, день недели</p> </td> <td style="height: 79px;"> <p>Время</p> </td> <td style="height: 79px;"> <p>Примечание</p> </td> </tr> <tr style="height: 28.0341px;"> <td style="height: 28.0341px;"> <p><strong>1</strong></p> </td> <td style="height: 28.0341px;"> <p><strong>2</strong></p> </td> <td style="height: 28.0341px;"> <p><strong>3</strong></p> </td> <td style="height: 28.0341px;"> <p><strong>4</strong></p> </td> <td style="height: 28.0341px;"> <p><strong>5</strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 174px;"> <td style="height: 174px;"> <p>Начальник ОМВД</p> <p> </p> </td> <td style="height: 174px;"> <p>Борисенко Андрей Васильевич</p> </td> <td style="height: 174px;"> <p>9 августа пятница</p> <p>17 августа суббота</p> <p>22 августа четверг</p> <p>28 августа среда</p> </td> <td style="height: 174px;"> <p>17:00-20:00</p> <p>10:00-13:00</p> <p>17:00-20:00</p> <p>17:00-20:00</p> </td> <td style="height: 174px;"> <p> </p> </td> </tr> <tr style="height: 174px;"> <td style="height: 174px;"> <p>Заместитель начальника ОМВД</p> </td> <td style="height: 174px;"> <p>Гаттаров Алмаз</p> <p>Фаритович</p> </td> <td style="height: 174px;"> <p>6 августа вторник</p> <p>16 августа пятница</p> <p>22 августа четверг</p> <p>30 августа пятница</p> </td> <td style="height: 174px;"> <p>17.00-19.00</p> <p>17.00-19.00</p> <p>17.00-19.00</p> <p>17.00-19.00</p> </td> <td style="height: 174px;"> <p> </p> </td> </tr> <tr style="height: 174px;"> <td style="height: 174px;"> <p>И.о.заместителя начальника ОМВД- начальника полиции       </p> </td> <td style="height: 174px;"> <p>Коршунов Илья Сергеевич</p> </td> <td style="height: 174px;"> <p>10 августа  суббота</p> <p>15 августа  четверг  </p> <p>     20 августа вторник</p> <p>29 августа четверг</p> </td> <td style="height: 174px;"> <p>10:00-13:00 17:00-19:00</p> <p>17:00-19:00</p> <p>16:00-18:00</p> </td> <td style="height: 174px;"> <p> </p> </td> </tr> <tr style="height: 174px;"> <td style="height: 174px;"> <p>Заместитель начальника ОМВД-начальник Следственного отдела</p> </td> <td style="height: 174px;"> <p>Косенкова Татьяна Александровна</p> </td> <td style="height: 174px;"> <p>6 августа вторник</p> <p>14 августа среда</p> <p>23 августа  пятница</p> <p>     27 августа вторник</p> </td> <td style="height: 174px;"> <p>17:00-20:00</p> <p>16:00-18:00</p> <p>17:00-20:00</p> <p>16:00-18:00</p> </td> <td style="height: 174px;"> <p> </p> </td> </tr> <tr style="height: 174px;"> <td style="height: 174px;"> <p>Врио заместителя начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД</p> </td> <td style="height: 174px;"> <p>Меркулов</p> <p>Дмитрий Геннадьевич</p> </td> <td style="height: 174px;"> <p>12 августа понедельник</p> <p>16 августа  пятница</p> <p>22 августа четверг</p> <p>       30 августа   пятница</p> </td> <td style="height: 174px;"> <p>17:00-19:00</p> <p>16:00-18:00</p> <p>17:00-19:00</p> <p>16:00-18:00</p> </td> <td style="height: 174px;"> <p> </p> </td> </tr> <tr style="height: 174px;"> <td style="height: 174px;"> <p>Заместитель начальника полиции ОМВД</p> </td> <td style="height: 174px;"> <p>Зубачев Кирилл Львович</p> </td> <td style="height: 174px;"> <p>2 августа  пятница</p> <p>14 августа среда</p> <p>20 августа вторник</p> <p>28 августа среда</p> </td> <td style="height: 174px;"> <p>17:00-20:00</p> <p>16:00-18:00</p> <p>16:00-18:00</p> <p>17:00-20:00</p> </td> <td style="height: 174px;"> <p> </p> </td> </tr> <tr style="height: 174px;"> <td style="height: 174px;"> <p>Начальник Отдела дознания ОМВД</p> </td> <td style="height: 174px;"> <p>Буянкин</p> <p>Владимир Валерьевич</p> </td> <td style="height: 174px;"> <p>5 августа понедельник</p> <p>13 августа вторник</p> <p>22 августа четверг</p> <p>26 августа понедельник</p> </td> <td style="height: 174px;"> <p>16:00-18:00</p> <p>17:00-20:00</p> <p>17:00-20:00</p> <p>16:00-18:00</p> </td> <td style="height: 174px;"> <p><strong> </strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 174px;"> <td style="height: 174px;"> <p>Врио помощника начальника ОМВД-</p> <p>начальник ОРЛС</p> </td> <td style="height: 174px;"> <p>Лободенков</p> <p>Андрей</p> <p>Игоревич</p> </td> <td style="height: 174px;"> <p>8 августа четверг</p> <p>13 августа вторник</p> <p>21 августа среда</p> <p>29 августа четверг</p> </td> <td style="height: 174px;"> <p>16:00-18:00</p> <p>16:00-18:00 16:00-18:00</p> <p>16:00-18:00</p> </td> <td style="height: 174px;"> <p> </p> </td> </tr> <tr style="height: 174px;"> <td style="height: 174px;"> <p>Врио начальника ОВМ</p> </td> <td style="height: 174px;"> <p>Жукова</p> <p>Людмила Николаевна</p> </td> <td style="height: 174px;"> <p>7 августа среда (Иванов)</p> <p>14 августа среда</p> <p>21 августа среда</p> <p>28 августа среда</p> </td> <td style="height: 174px;"> <p>16:00-18:00</p> <p>16:00-18:00 17:00-20:00</p> <p>16:00-18:00</p> </td> <td style="height: 174px;"> <p> </p> </td> </tr> <tr style="height: 174px;"> <td style="height: 174px;"> <p>Командир</p> <p>ОР ППСП ОМВД</p> <p> </p> </td> <td style="height: 174px;"> <p>Сыченков Павел Сергеевич</p> </td> <td style="height: 174px;"> <p>6 августа вторник</p> <p>12 августа понедельник</p> <p>23 августа пятница</p> <p>26 августа понедельник</p> </td> <td style="height: 174px;"> <p>16:00-18:00 16:00-18:00 16:00-18:00 17:00-20:00</p> </td> <td style="height: 174px;"> <p> </p> </td> </tr> <tr style="height: 181px;"> <td style="height: 181px;"> <p>Начальник ОГИБДД ОМВД</p> </td> <td style="height: 181px;"> <p>Яценко</p> <p>Сергей</p> <p>Ярославович</p> </td> <td style="height: 181px;"> <p>3 августа  суббота</p> <p>10 августа суббота</p> <p>17 августа суббота</p> <p>24 августа суббота</p> </td> <td style="height: 181px;"> <p>10:00-13:00</p> <p>16:00-18:00</p> <p>16:00-18:00</p> <p>16:00-18:00</p> </td> <td style="height: 181px;"> <p>Прием проводится по адресу:</p> <p>г. Чехов,</p> <p>ул. Полиграфистов, д. 14</p> </td> </tr> <tr style="height: 181px;"> <td style="height: 181px;"> <p>И.о. начальника Столбовского отдела полиции ОМВД</p> <p> </p> </td> <td style="height: 181px;"> <p>Чернышов</p> <p>Алексей</p> <p>Станиславович</p> </td> <td style="height: 181px;"> <p>7 августа среда</p> <p>15 августа четверг</p> <p>24 августа суббота</p> <p>30 августа пятница</p> </td> <td style="height: 181px;"> <p>17:00-20:00</p> <p>16:00-18:00</p> <p>10:00-13:00</p> <p>17:00-20:00</p> </td> <td style="height: 181px;"> <p>Прием проводится по адресу: Чеховский р-н,</p> <p>п. Столбовая-2,  </p> <p>д. 112</p> </td> </tr> </tbody> </table>